Historiske foretak under Norsk flagg

Mennesker har helt siden tidenes morgen brukt symboler og flagg til å identifisere seg, men det var først i 1016 at Olav den Hellige brukte det som har blitt kjent som norges første flagg. Den gang var det ikke vanlig med et nasjonalt flagg, men heller et flagg som identifiserte regenten og hans kongerike. Historikerne mener at det som senere har blitt riksløven dukket opp første gang i 1280 på flagget til Eirik II Magnusson, dette utviklet seg videre frem til 1600-tallet da Norge som en del av det danske imperiet tok i bruk Dannebrog flagget internasjonalt.

Det færre vet er at selv om flagget som vaier over kongeriket Norge har endret seg en rekke ganger siden 1600-tallet har et knippe bedrifter holdt driften gående. Vi skal derfor se nærmere på de eldste bedriftene i Norge, noen som kan spore sin etablering helt tilbake til det danske imperiet og dets innflytelse på Norge.

Posten Norge (1647)

Det eldste selskapet i Norge med kontinuerlig drift er Posten Norge. Etablert som en norsk motpart til det danske postvesenet var Posten Norge et viktig knutepunkt for danske tjenestemenn stasjonert i Norge. Siden den gang har posten utviklet seg som en av landets mest sentrale bedrifter og gjennom mer enn 350 år sørget for at både post og verdier har kommet trygt frem i Norge.

Ulefos Jernværk (1657)

Det som er en av europas eldste industriselskaper under kontinuerlig drift ble opprinnelig opprettet av den danske embetsmann riksadmiral Ove Gjedde og den Norsk-danske lensherren Preben Von Ahnen som Ulefos jernværk. Deretter skiftet selskapet eierskap flere ganger og har derfor blitt det første eksempelet på omsetning av aktier Norge i et større selskap. Helt siden 1835 har selskapet vært styrt av Cappelen, og selskapet drives i dag av sjette generasjon Cappelen.

Hadeland Glassverk (1762)

I 1762 ble det som i dag er en av Norges eldste operative bedrifter opprettet på gården Mo i Jevnaker. Behovet for et nasjonalt glassverk hadde lenge vært tilstede og i 1765 kunne norsk produksjon av flasker, apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk endelig begynne. Dette gjorde det mulig å bli mindre avhengig av industristaten Tyskland og få glassproduksjon inn under det norske flagget.

Kongsberg Våpenfabrikk (1814)

Da Norge oppnådde sin selvstendighet fra det danske kongeriket var behovet for en nasjonal forsyning av våpen og militært materiell nødvendig. Resultatet ble etableringen av det delvis statlige foretaket Kongsberg Våpenfabrikk i 1814. Selskapet har siden vært i kontinuerlig drift og er i dag en del av Kongsberg Gruppen en av verdens mest anerkjente produsenter av avansert ammunisjon og militært materiell. Selskapet holder fortsatt til i Kongsberg og selskapet har helt siden begynnelsen vært under norsk flagg. Selskapets historie er tett knyttet til utviklingen av den norske staten og ikke minst det norske Forsvaret.

Verdien av industri under norsk flagg

Nasjonale industriselskaper fikk høy symbolverdi i utviklingen av Norge som en selvstendig nasjon. Som disse bedriftene fortsatt i dag illustrerer har flere av dem en helt sentral rolle i Norsk industri og aktivt promoterer norske verdier både innenlands og utenlands. De er alle tett knyttet til det norske flagget og selvstendigheten dette representerer for Norge.