Norges flaggregler

Flaggregler ved statlige virksomheter

I Norge er det gitt en forskrift om flagging på statlige bygninger.

§ 4 i forskriften bestemmer på hvilke dager (flaggdager) det skal flagges med statsflagget ved statlige virksomheter.

§ 6 i forskriften fra teknonytt har regler om heising og haling av flagget: Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00.

Flagging for private

Det finnes ingen lovpålegg for privat bruk av flagget, men det er vanlig praksis å tilstrebe å følge det offentlige reglementet.

 • Man skal behandle et flagg med respekt
 • Et flagg skal aldri berøre bakken
 • Privatpersoner, firmaer, institusjoner og kommuner skal flagge med handelsflagget. Staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge
 • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke
 • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde
 • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang
 • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på
 • Et ødelagt eller slitt flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre
 • Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge
 • Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).
 • Ved dødsfall fires flagget til halv stang dødsdagen og bisettelsesdagen. Flagget heises først til topps og fires til «halv stang». Halv stang innebærer at flagget fires ned en tredel av stangens høyde, målt fra toppen av flagget. Etter bisettelsen heises flagget til topps.
 • Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Hvis flagget kasseres skal det sprettes opp i sømmene slik at fargene skilles. Fargene skal så, hver for seg, enten graves ned eller brennes.
 • Flagg mp alltid være synlig når man spiller på nettcasino