Flaggreglerne

Topp 10 hva er Norge kjent for

Norske flaggregler er ganske enkle. Alle kan lære de grunnleggende reglene for hvordan man bruker og tar vare på et flagg.

Hvorfor har vi flaggregler?

I Norge har vi et kulturlandskap som er preget av vakre fjell, skoger og elver. Vi har også en lang og rik historie. All denne kunnskapen og erfaringen har gitt oss et sterkt ønske om å verne om det vi har, både naturen og vår kulturarv.

En av de måtene vi gjør dette på, er ved å respektere vårt landegjenkjennelige flagg. Flagget representerer alle nordmenn, uansett hvor i landet de bor eller hvilken etnisk bakgrunn de har. Det er derfor svært viktig at alle behandler flagget med respekt.

For å sikre at alle behandler flagget på en verdig måte, har Norges-flaggen bestemte regler som alle må følge.

Slik er Norske flaggtider

 

I Norge er det anbefalt å vise flagget på høytider og offentlige arrangementer. Flagget kan også vises på eiendommer, båter og fly. På nasjonale dager anbefales det å heise flagget fra 08:00 til solnedgang. På andre dager kan flagget heises fra soloppgang til solnedgang. Ved begravelser heises flagget på halv stang fra klokka 12:00 til solnedgang.

De viktigste flaggreglene i Norge

Her er de viktigste flaggreglene i Norge:

 • Flagget skal alltid være hevet fra soloppgang til solnedgang.

 

 • Det norske flagget skal ikke brukes som teppe, pledd eller lignende.

 

 • Flagget skal ikke brukes som reklame eller pynt. Det skal heller ikke brukes på produkter som selges.

 

 • Flagget kan ikke nedsettes før et offentlig bygg eller anlegg er åpnet for publikum. Dette gjelder også private hjem.

 

 • Når det norske flagget vises sammen med andre flagg, skal det alltid heises først og senest ned. Det norske flagget skal aldri være under et annet flagg.

Offentlige flaggdager i Norge

I Norge er det mange offentlige flaggdager. De aller fleste av disse er en del av nasjonale helgedager, men det finnes også enkelte andre dager som er viet til å markere spesielle hendelser i historien.

Her er en liste over noen av de viktigste flaggdagene i Norge:

 • 1. mai – offisiell starten på sommeren og markseringen av arbeidernes kamp for bedre arbeidsforhold. Det er vanlig å se familier samle seg rundt grillpartier og ha det sosialt sammen denne dagen.

 

 • 8. mai – seieren over Nazi-Tyskland i 1945 og slutten på 2. verdenskrig blir markert over hele landet med parader og taler. På denne dagen feires også veteranene som kjempet for Norges frihet.

 

 • 17. mai – Grunnlovsdagen, Norges nasjonaldag. Denne dagen feires med paraderer over hele landet, hvor barna gjerne går i tog med sine egendesignede 17. mai-kostymer. På kvelden er det vanlig å se fyrverkeri over hele landet.

 

 • 24. desember – Julaften, en av de viktigste høytidene i Norge. På denne dagen feires Jesus’ fødsel med familie- og vennekos, gaver og julemat.

Flaggregler ved statlige virksomheter

I Norge er det gitt en forskrift om flagging på statlige bygninger.

§ 4 i forskriften bestemmer på hvilke dager (flaggdager) det skal flagges med statsflagget ved statlige virksomheter.

§ 6 i forskriften fra teknonytt har regler om heising og haling av flagget: Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00.

Flagging for private

Det finnes ingen lovpålegg for privat bruk av flagget, men det er vanlig praksis å tilstrebe å følge det offentlige reglementet.

 • Man skal behandle et flagg med respekt

 

 • Et flagg skal aldri berøre bakken

 

 • Privatpersoner, firmaer, institusjoner og kommuner skal flagge med  handelsflagget. Staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge

 

 • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke

 

 • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde

 

 • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang

 

 • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på

 

 • Et ødelagt eller slitt flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre

 

 • Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge

 

 • Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).

 

 • Ved dødsfall fires flagget til halv stang dødsdagen og bisettelsesdagen. Flagget heises først til topps og fires til «halv stang». Halv stang innebærer at flagget fires ned en tredel av stangens høyde, målt fra toppen av flagget. Etter bisettelsen heises flagget til topps.

 

 • Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Hvis flagget kasseres skal det sprettes opp i sømmene slik at fargene skilles. Fargene skal så, hver for seg, enten graves ned eller brennes.

 

 • Flagg må alltid være synlig når man spiller på nettcasino

Flagging på halv stang

En flaggstang skal alltid være plassert i midten av en bygning, og det anbefales å flagge på halv stang når det ikke er offisielle flaggdager. Halv stang betyr at flagget henger over korteste stikkontakt på den ene siden av flaggstangen, slik at det er like langt ned på begge sider. På offisielle flaggdager skal flagget heises helt til topps.

Ofte stilte spørsmål om Norske flaggregler

Hvorfor flagger vi?

I Norge flagger vi for å feire vårt land. Det er en måte vi får tilhørighet, og kan være stolt av hvem vi nordmenn er og hva vi står for.

Når flagger vi ?

I kontrast til mange andre land har vi strengere regler for når og hvordan flagging skal skje. Det er kun på bestemte datoer hvor man har lov til å flagge, så det er derfor viktig å holde seg oppdatert på dette, så man ikke risikerer en bot.