Det norske flaggets påvirkning i kjøpsprosessen

Våre følelser har en nær tilknytning til våre drifter og motiver, men viktigst av alt er de en av drivkreftene for vår atferd. Tidligere ble annonser brukt til å demonstrere hvordan et produkt kunne dekke våre ønsker og behov mens vi i dag ser at annonser utvikles og tilpasses for å aktivere emosjonelle responser hos oss. Bruken av det norske flagget er et av de sterkeste virkemidlene man kan bruke for å få oss til å kjøpe forskjellige produkter og tjenester. Det finnes ikke et entydig svar på hvorfor det er slik, men i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på fenomenet.

Hva sier flaggloven om bruk av det norske flagg i annonser?

Det er fullt lovlig å bruke det norske flagg i annonsesammenheng, så lenge det ikke villeder publikum eller krenker flagget. På en annen side finnes det retningslinjer for registrering av varemerker som inkluderer det norske flagget og spesielt er bruken av det norske riksvåpenet strengt regulert. Før man kan få registrert et varemerke bestående av blandt annet et flagg, uavhengig av om det er et norsk eller utenlandsk varemerke, må myndigheten i landet det er snakk om gi sitt samtykke til bruken.

Stadig flere produsenter velger å ta i bruk Norges flagg til å pynte sine produkter og det er ikke tilfeldig. Ettersom det ikke er særlig vanskelig å få et samtykke fra myndighetene til å bruke det norske flagget, har mange bransjer sett fordelen av å trekke til seg kunder ved hjelp av flaggets røde, blå og hvite farger. En av disse bransjene er norske kasinoer online, som vet hvordan de skal profilere seg, for å trekke til seg flere norske spillere.

Hvorfor fungerer det norske flagget så godt til markedsføring?

På samme måte som det sveitsiske flagget ofte blir brukt for å markedsføre kvalitetsprodukter som:sjokolade, kniver eller armbåndsur har det norske flagget noe av den samme effekten. Det norske flagget blir ofte forbundet med gode verdier som: fred, likestilling, ren natur og ikke minst kvalitet. Det er derfor lett å forstå hvorfor så mange velger å ta i bruk det norske flagget i markedsføringsøyemed. Denne effekten er imidlertid ikke unik for det norske- eller det sveitsiske flagget. Også i andre land har man sett dette interessante fenomenet.

Mange forbrukere som ser det norske flagget på en produktemballasje får automatisk en reaksjon i hjernen som gir positive assosiasjoner. Det finnes en studie der ett og samme produkt ble plassert ved siden av hverandre i en butikkhylle hvor den ene halvparten fikk en innpakning med det norske flagget og den andre uten. Hva tror du kundene valgte å legge i handlekurven? Ja, du gjettet riktig. De fleste kundene valgte produktet med det norske flagget, enten helt eller delvis ubevisst. Dette er bare en av flere studier som viser hvilken påvirkningskraft følelser har på oss i en kjøpsprosess.

Ulemper med å bruke det norske flagget på produkter

Det at det norske flagget blir brukt i markedsføringsformål, fører ikke bare med seg positive konsekvenser. Etter hvert som produsentene har oppdaget hvilken effekt det har på forbrukerne, kommer stadig nye produsenter på banen med produkter som har det norske flagget på og gjerne med bilder av norsk natur for å videre spille på våre følelser.

Dersom man går inn i en norsk matbutikk trenger man ikke lete lenge før man finner et produkt merket med det norske flagget. Det har nærmest gått inflasjon i bruken av det som gjør at flagget kan miste sin verdi og i noen tilfeller fungere mot sin hensikt. Som følge av hvor lett det er å få samtykke til å bruke det norske flagget, kan det også komme aktører med produkter av lav kvalitet på banen.

Bruken av det norske flagg i fremtidig markedsføring

For at det norske flagget skal fungere som et kvalitetsstempel på produkter også i fremtiden, må det bli ansett som noe eksklusivt og forbindes med det ypperste av kvalitet. Faren er at det vil miste sin verdi dersom stadig flere produsenter velger å benytte seg av flagget. Her vil en løsning være å gjøre det vanskeligere å få samtykke fra myndighetene til å ta flagget i bruk.

Enn så lenge har det norske flagget god appell hos forbrukeren med flotte og velkjente farger som representerer kvalitet og trygghet. Det påvirker oss emosjonelt, enten bevisst eller ubevisst, når vi er i butikken eller andre steder hvor det kan vekke de riktige assosiasjonene i oss som forbrukere.