Derfor har flagg blitt en viktig del av identiteten vår

I flere tusen år har mennesker og land brukt ulike symboler, faner og flagg til å identifisere seg overfor andre. Dette har vi gjort siden antikke tider, men spesielt i middelalderen ble flagg en viktig del av identiteten vår. Det var da ulike herskere begynte å bruke flagg og symboler til å kartlegge sine kongeriket, noe som gjorde flagg til et statussymbol.

 

Nå har det norske flagget blitt en viktig del av identiteten til både nordmenn (som nordmenn), men også for norske myndigheter og en rekke norske selskaper. Dette inkluderer blant annet selskaper som tilbyr Odds Tipping i Norge, og flere nordiske selskaper som opererer internasjonalt. Mange knytter gjerne en betydning og stolthet til sitt flagg, noe som gjør det litt ekstra stas å se det norske flagget vaie på store industrielle selskaper over hele verden.

 

Historien om det norske flagget

Norge har en lang, rik historie når det kommer til flagg – men disse har sjeldent vært våre egne. Det var nemlig slik at Norge i en årrekke hadde fellesflag med styresmaktene, som i en lengre periode vekslet mellom Sverige og Danmark. Det var ført i 1821 at kjøpmannen Fredrik Meltzer la frem utkast til det som skulle bli det norske flagget slik vi kjenner det i dag.

 

Dette kom etter at Norge i 1814 fikk sin selvstendighet på Eidsvold og det selvstendige norske kongeriket ble satt med egen grunnlov. Før dette hadde Norge helt siden 1600-tallet flagget under Dannebrog som er det danske flagget i rødt og hvitt. Deretter ble dette skiftet ut med det svenske flagget i 1818. Imidlertid hadde Norge blitt et selvstendig kongerike og behovet for et eget flagg var derfor stort. Imidlertid tok det flere år før det norske flagget så dagens lys og eidsvollsmenn kom til enighet om det som skulle bli selve kjennetegnet på Norge.

Bruk av flagget i dag

I dag har det norske flagget blitt et kjennetegn på det norske kongeriket, men det har også blitt brukt i en rekke ulike industrielle og offentlige sammenkomster. Blant annet bruker en rekke organisasjoner det norske flagget på sine uniformer, noe som inkluderer Forsvaret, Sivilforsvaret og en rekke veldedige organisasjoner.

 

Flere store norske industrielle konsern benytter også varianter av det norske flagget, eller de anerkjente fargene i sin profilering. Dette inkluderer blant annet lavkostselskapet Norwegian, Kongsberg Gruppen, Posten og SAS. Sistnevnte er riktignok ikke et selskap under norsk eierskap lenger, men de benytter fortsatt Norge som en del av sin profilering på grunn av det lange forholdet selskapet har til Norge.

Oppsummering

Selv om det norske flagget har en kort historie sammenlignet med mange andre nasjonale flagg, har det fort blitt et nasjonalt symbol for den norske stoltheten. Dette har ført til at mange selskaper og organisasjoner pryder seg med det norske flagget som en del av sin profilering. Imidlertid har det også ført til å samle et Norge som i mer enn 200 år ble ført under ulike flagg tilhørende våre naboland i en turbulent periode med imperier og krig.